FANDOM


This page alphabetically lists the first thousand asteroids to be numbered, which are mostly in the main belt.

For the minor planets of the outer solar system, see:

Contents

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Top of pageSee alsoExternal links

List of first 1000 asteroids

A

Name Pronunciation Source Adjective Pronunciation
677 Aaltje /ˈaːl.tʲə/
864 Aase /ˈɒ.sə/
456 Abnoba /æb.ˈno.bə/ Celtic Abnōbā
151 Abundantia /ˌæ.bən.ˈdan.ti.ə/
829 Academia /ˌæ.kə.ˈdi.mi.ə/
588 Achilles /ə.ˈkɪ.liz/ Greek Αχιλλεύς Achillean /ə.ˈkɪ.li.ən/
523 Ada /ˈei.də/
330 Adalberta
525 Adelaide /ˈæ.də.leid/
812 Adele /ə.ˈdɛl/
647 Adelgunde
276 Adelheid /ˈa.dl̩.hait/
229 Adelinda
145 Adeona
398 Admete /æd.ˈmi.ti/ Greek Αδμήτη
608 Adolfine
268 Adorea /ə.ˈdɔ.ɹi.ə/ Latin Adōrea Adorian /ə.ˈdɔ.ɹi.ɪn/
239 Adrastea /ˌæ.dɹə.ˈsti.ə/ Greek Αδράστεια Adrastean
143 Adria /ˈei.dɹi.ə/
820 Adriana /ˌei.dɹi.ˈæ.nə/
91 Aegina /ə.ˈʤai.nə/ Greek Αίγινα Aeginetan /ˌi.ʤə.ˈni.tən/
96 Aegle /ˈi.ɡli/ Greek Αίγλη
159 Aemilia /ə.ˈmi.li.ə/ Latin Æmilia Aemilian /ə.ˈmi.li.ɪn/
396 Aeolia /i.ˈɔː.li.ə/ Greek Αιολία Aeolian /i.ˈɔː.li.ɪn/
369 Aëria /e.ˈɛ.ɹi.ə/ Latin Āerius
446 Aeternitas /i.ˈtɝ.nɪ.təs/
132 Aethra /ˈi.θɹə/ Greek Αίθρα
911 Agamemnon /ˌæ.ɡə.ˈmɪm.nɑn/ Greek Αγαμέμνων Agamemnonian /ˌæ.ɡə.mɪm.ˈno.ni.ɪn/
228 Agathe /a.ˈɡɑ.tə/
47 Aglaja /ə.ˈɡlai.ə/ Greek Αγλαΐα Aglajan /ə.ˈɡlai.ən/
641 Agnes /ˈæɡ.nɪs/
847 Agnia
645 Agrippina /ˌæ.ɡɹɪ.ˈpai.nə/
744 Aguntina
950 Ahrensa
861 Aïda /a.ˈi.də/
978 Aidamina
738 Alagasta
702 Alauda /ə.ˈlɔː.də/
719 Albert /ˈæl.bɝt/
465 Alekto /ə.ˈlɛk.to/ Greek Αληκτώ
418 Alemannia /ˌa.lə.ˈma.ni.ə/
259 Aletheia /ˌæ.lə.ˈθi.ə/
54 Alexandra /ˌa.lɛ.ˈksan.dɹə/
929 Algunde
291 Alice /ˈæ.lɪs/
887 Alinda
266 Aline /ə.ˈlin/?, /ˈa.lin/?
124 Alkeste /æl.ˈkɛs.ti/
82 Alkmene /ælk.ˈmi.ni/ Greek Αλκμήνη
457 Alleghenia /ˌæ.lə.ˈɡɪ.ni.ə/
390 Alma /ˈal.mə/
925 Alphonsina
971 Alsatia /æl.ˈsei.ʃə/ Alsatian /æl.ˈsei.ʃɪn/
955 Alstede
119 Althaea /æl.ˈθi.ə/ Greek Αλθαία
850 Altona
650 Amalasuntha /ˌæ.mə.lə.ˈsʌn.θə/
284 Amalia /ˌa.mə.ˈli.ə/
113 Amalthea /ˌæ.ml̩.ˈθi.ə/ Greek Αμάλθεια
725 Amanda /ə.ˈmæn.də/
193 Ambrosia /æm.ˈbɹo.ʒə/ Greek Αμβροσίη
986 Amelia /ə.ˈmi.li.ə/
916 America /ə.ˈmɛ.ɹɪ.kə/
516 Amherstia /æm.ˈhɝ.sti.ə/
367 Amicitia /ˌæ.mɪ.ˈsɪ.ti.ə/ Latin amīcitia Amicitian /ˌæ.mɪ.ˈsɪ.ti.ɪn/
871 Amneris
198 Ampella /æm.ˈpɛ.lə/ < Greek Αμπελος
29 Amphitrite /ˌæm.fɪ.ˈtɹai.ti/ Greek Αμφιτρίτη
980 Anacostia /ˌæ.nə.ˈkɑ.sti.ə/ Anacostian /ˌæ.nə.ˈkɑ.sti.ɪn/
270 Anahita
824 Anastasia /ˌæ.nə.ˈstei.ʒə/ Anastasian /ˌæ.nə.ˈstei.ʒɪn/
175 Andromache /æn.ˈdɹɑ.mə.ki/ Greek Ανδρομάχη
965 Angelica /æn.ˈʤɛ.lɪ.kə/
64 Angelina /ˌæn.ʤə.ˈli.nə/
791 Ani /ˈa.ni/
265 Anna /ˈæ.nə/
910 Anneliese /ˈæ.nə.lis/
817 Annika
129 Antigone /æn.ˈtɪ.ɡə.ni/ Greek Αντιγόνη
651 Antikleia /ˌæn.tɪ.ˈklai.ə/ Greek Αντίκλεια
90 Antiope /æn.ˈtai.ə.pi/ Greek Αντιόπη
272 Antonia /æn.ˈto.ni.ə/
358 Apollonia /ˌæ.pə.ˈlo.ni.ə/ Greek Απολλώνιος Apollonian /ˌæ.pə.ˈlo.ni.ɪn/
988 Appella /ə.ˈpɛ.lə/
387 Aquitania /ˌæ.kwɪ.ˈtei.ni.ə/
849 Ara /ˈa.ɹə/
841 Arabella
407 Arachne /ə.ˈɹæk.ni/ Greek Αράχνη
973 Aralia /ə.ˈɹei.li.ə/
394 Arduina
737 Arequipa /ˌa.ɹə.ˈki.pə/
197 Arete /ə.ˈɹɛ.ti/ Greek Αρήτη
95 Arethusa /ˌa.ɹə.ˈθu.zə/ Greek Αρέθουσα
469 Argentina /ˌaɹ.ʤɛn.ˈti.nə/
43 Ariadne /ˌa.ɹi.ˈæd.ni/ Greek Αριάδνη
793 Arizona /ˌɛ.ɹi.ˈzo.nə/
780 Armenia /aɹ.ˈmi.ni.ə/
514 Armida
774 Armor /ˈaɹ.mɝ/
959 Arne /ˈaɹ.ni/ Greek Άρνη
404 Arsinoë /aɹ.ˈsɪ.no.i/ Greek Αρσινόη
105 Artemis /ˈaɹ.tə.mɪs/ Greek Άρτεμις Artemisian /ˌaɹ.tə.ˈmi.ʒɪn/
214 Aschera
67 Asia /ˈei.ʒə/ also /ˈei.ʃi.ə/ Greek Ασία
962 Aslög
409 Aspasia /ə.ˈspei.ʒə/
958 Asplinda
246 Asporina
672 Astarte /ə.ˈstaɹ.ti/
658 Asteria /ə.ˈsti.ɹi.ə/ Greek Αστερία
233 Asterope /ə.ˈstɛ.ɹə.pi/ Greek Αστερόπη
5 Astraea /ə.ˈstɹi.ə/ Greek Αστραία Astraean
152 Atala
36 Atalante /ˌæ.tə.ˈlæn.ti/ Greek Αταλάντη
111 Ate /ˈei.ti/ Greek Άτη
515 Athalia /ˌæ.θə.ˈlai.ə/
230 Athamantis /ˌæ.θə.ˈmæn.tɪs/
730 Athanasia /ˌæ.θə.ˈnei.ʒə/
881 Athene /ə.ˈθi.ni/ Greek Αθηνά Athenean, Athenian /ə.ˈθi.ni.ɪn/ or /ˌæ.θə.ˈni.ɪn/
161 Athor /ˈæ.θɔɹ/
810 Atossa
273 Atropos /ˈæ.tɹə.pɑs/
254 Augusta /ɔ.ˈɡʌ.stə/
700 Auravictrix /ˌɔ.ɹə.ˈvɪk.tɹɪks/
419 Aurelia /ɔ.ˈɹi.li.ə/
94 Aurora /ə.ˈɹɔ.ɹə/ Aurorean /ə.ˈɹɔ.ɹi.ɪn/
63 Ausonia /ɔ.ˈso.niə/
136 Austria /ˈɔs.tɹi.ə/

B

856 Backlunda
333 Badenia
770 Bali /ˈbɑ.li/
324 Bamberga /bæm.ˈbɝ.ɡə/?
597 Bandusia /bæn.ˈdu.ʒə/?
298 Baptistina /ˌbæp.tɪ.ˈsti.nə/
234 Barbara /ˈbaɹ.bɝ̆.ə/
945 Barcelona /ˌbaɹ.sɛ.ˈlo.nə/
819 Barnardiana
441 Bathilde
592 Bathseba /bæt.ˈsi.bə/
172 Baucis /ˈbɔ.sɪs/ Baucidian /bɔ.ˈsɪ.di.ɪn/
813 Baumeia
301 Bavaria /bə.ˈvɛ.ɹi.ə/
656 Beagle /ˈbi.ɡɫ̩/
83 Beatrix /ˈbi.ə.tɹɪks/ or /ˈbei.ə.tɹɪks/
943 Begonia /bə.ˈɡo.ɲə/
178 Belisana
695 Bella /ˈbɛ.lə/
28 Bellona /bə.ˈlo.nə/ Latin Bellōna
734 Benda /ˈbɛn.də/
976 Benjamina
863 Benkoela /bɛn.ˈku.lə/
776 Berbericia
653 Berenike /ˌbɝ.ə.ˈnai.ki/
716 Berkeley /ˈbɝk.li/
629 Bernardina /ˌbɝ.nə.ˈdi.nə/
422 Berolina /ˌbɝ.ə.ˈlai.nə/?
154 Bertha /ˈbɝ.θə/
420 Bertholda
937 Bethgea /ˈbɛt.ɡi.ə/
250 Bettina /bɛ.ˈti.nə/
218 Bianca /bi.ˈaŋ.kə/
585 Bilkis /ˈbɪl.kɪs/
960 Birgit /ˈbiɹ.jɪt/
998 Bodea /ˈbo.di.ə/
371 Bohemia /bo.ˈhi.mi.ə/
720 Bohlinia
712 Boliviana /bə.ˌlɪ.vi.ˈæ.nə/
767 Bondia
361 Bononia /bə.ˈno.ni.ə/
741 Botolphia
859 Bouzaréah
640 Brambilla
606 Brangäne
293 Brasilia /bɹə.ˈzɪ.li.ə/
786 Bredichina
761 Brendelia
450 Brigitta /bɹɪ.ˈɡi.tə/?
655 Briseïs /bɹai.ˈsi.ɪs/ Greek Βρισηίς Briseidian /ˌbɹai.si.ˈɪ.di.ɪn/
521 Brixia /ˈbɹɪ.ksi.ə/ Latin Brixia Brixian /ˈbɹɪ.ksi.ɪn/
455 Bruchsalia
323 Brucia /ˈbɹu.ʃi.ə/
290 Bruna
123 Brunhild /ˈbɹun.hɪlt/ (German, /ˈbʀun.hɪlt͈/)
901 Brunsia
908 Buda /ˈbu.də/
338 Budrosa
384 Burdigala
374 Burgundia /bɝ.ˈɡʌn.di.ə/ Burgundian /bɝ.ˈɡʌn.di.ɪn/
834 Burnhamia
199 Byblis /ˈbɪb.lɪs/ Greek Βυβλίς Byblian /ˈbɪb.li.ɪn/

C

297 Caecilia /sɪ.ˈsɪ.li.ə/
952 Caia /ˈkai.ə/
341 California /ˌkæ.lɪ.ˈfɔɹ.ni.ə/
957 Camelia /kə.ˈmi.li.ə/
107 Camilla /kə.ˈmɪ.lə/
377 Campania /kam.ˈpa.ɲə/
740 Cantabia /kæn.ˈtei.bi.ə/
479 Caprera /kə.ˈpɹɛ.ɹə/
491 Carina /kə.ˈɹai.nə/
360 Carlova /kaɹ.ˈlo.və/
558 Carmen /ˈkaɹ.mɛn/
671 Carnegia /kaɹ.ˈnei.ɡi.ə/
235 Carolina /ˌkɛ.ɹə.ˈlai.nə/
505 Cava /ˈka.və/
186 Celuta
513 Centesima /sɛn.ˈtɛ.sɪ.mə/
807 Ceraskia
1 Ceres /ˈsi.ɹiz/ Latin Cerēs Cererian /sə.ˈɹi.ɹi.ɪn/
313 Chaldaea /kæl.ˈdi.ə/
627 Charis /ˈka.ɹɪn/ Greek Χάρις Charitian /kə.ˈɹɪ.ʃn̩/
543 Charlotte /ˈʃaɹ.lət/
388 Charybdis /kə.ˈɹɪb.dɪs/ Greek Χάρυβδις Charybdian /kə.ˈɹɪb.di.ɪn/
568 Cheruskia
334 Chicago /ʃɪ.ˈka.ɡo/ Chicagoan /ʃɪ.ˈka.ɡo.ɪn/
623 Chimaera /kɪ.ˈmi.ɹə/ Greek Χίμαιρα Chimaerian /kɪ.ˈmi.ɹi.ɪn/
402 Chloë /ˈklo.i/ Greek Χλόη
410 Chloris /ˈklɔ.ɹɪs/ Greek Χλώρις Chloridian /klɔ.ˈɹɪ.di.ɪn/
938 Chlosinde
628 Christine /kɹɪ.ˈstin/
202 Chryseïs /kɹai.ˈsi.ɪs/ Greek Χρυσηίς Chryseidian /ˌkɹai.si.ˈɪ.di.ɪn/
637 Chrysothemis /kɹɪ.ˈsɑ.θə.mɪs/ Greek Χρυσόθεμις
34 Circe /ˈsɝ.si/ Greek Κίρκη Circean /sɝ.ˈsi.ɪn/
642 Clara /ˈkla.ɹə/ or /ˈklɛ.ɹə/
302 Clarissa /klə.ˈɹɪ.sə/
311 Claudia /ˈklɔ.di.ə/
252 Clementina /ˌklɛ.mən.ˈtai.nə/
935 Clivia /ˈklai.vi.ə/
661 Cloelia /ˈkli.li.ə/ Latin Cloelia Cloelian /ˈkli.li.ɪn/
282 Clorinde /klɔ.ˈɹɪn.di/?
237 Coelestina /sɪ.ˈlɛ.stɪ.nə/
972 Cohnia /ˈko.ni.ə/
327 Columbia /kə.ˈlʌm.bi.ə/
489 Comacina /ˌko.mə.ˈʧi.nə/
58 Concordia /kɑn.ˈkɔɹ.di.ə/
315 Constantia /kɑn.ˈstæn.ʃə/
815 Coppelia /ko.ˈpe.li.ə/
504 Cora /ˈkɔ.ɹə/
365 Corduba /ˈkɔɹ.dʊ.bə/
425 Cornelia /kɔɹ.ˈni.li.ə/
915 Cosette /kɔ.ˈzɛt/
644 Cosima /ˈko.zɪ.mə/?
486 Cremona /kɹɪ.ˈmo.nə/
660 Crescentia /kɹɛ.ˈsɛn.ʧə/
589 Croatia /kɹo.ˈei.ʃə/
763 Cupido /kju.ˈpai.do/ Latin Cupīdo Cupidinian /ˌkju.pɪ.ˈdɪ.ni.ɪn/
403 Cyane /ˈsai.ə.ni/ Greek Κυανή Cyanean /sai.ˈei.ni.ɪn/
65 Cybele /ˈsɪ.bə.li/ Greek Κυβέλη Cybelean /ˌsɪ.bə.ˈli.ɪn/?
133 Cyrene /sai.ˈɹi.ni/ Greek Κυρήνη Cyrenian, Cyrenean /sai.ˈɹi.ni.ɪn/, /ˌsai.ɹɪ.ˈni.ɪn/

D

61 Danaë /ˈdæ.ne.i/ Greek Δανάη
41 Daphne /ˈdæf.ni/ Greek Δάφνη Daphnean /ˈdæf.ni.ɪn/
511 Davida /də.ˈvi.də/? Davidian /də.ˈvɪ.di.ɪn/
541 Deborah /ˈdɛ.bɹə/
157 Dejanira /ˌdi.ə.ˈnai.ɹə/
184 Dejopeja /ˌdi.ə.ˈpi.ə/??
395 Delia /ˈdi.li.ə/ Greek Δήλιος Delian /ˈdi.li.ɪn/
560 Delila /ˈdɪ.lai.lə/
349 Dembowska /dɛm.ˈbo.skə/
667 Denise /dɪ.ˈnis/
666 Desdemona /ˌdɛz.dɪ.ˈmo.nə/
344 Desiderata /dɛ.ˌsɪ.dɛ.ˈɹa.tə/ or /dɛ.ˌsɪ.dɛ.ˈɹei.tə/
337 Devosa
78 Diana /dai.ˈæ.nə/ Latin Diāna
209 Dido /ˈdai.do/ Latin Dīdō, Greek Διδω Didonian /dɪ.ˈdo.ni.ɪn/
99 Dike /ˈdai.ki/ Greek Δίκη
106 Dione /dai.ˈo.ni/ Greek Διώνη Dionean? /ˌdai.ə.ˈni.ɪn/?
423 Diotima /ˌdai.ə.ˈtai.mə/ Latin Diotīma, from Greek
382 Dodona /də.ˈdo.nə/
668 Dora /ˈdɔ.ɹə/
48 Doris /ˈdɔ.ɹɪs/ Greek Δωρίς Dorian /ˈdɔ.ɹi.ɪn/
339 Dorothea /ˌdɔ.ɹə.ˈθi.ə/
620 Drakonia /dɹə.ˈko.ni.ə/
263 Dresda /ˈdɹɛz.də/
400 Ducrosa
564 Dudu /du.du/ (ambivalent stress)
571 Dulcinea /ˌdʌɫ.sɪ.ˈni.ə/
200 Dynamene /dai.ˈnæ.mɪ.ni/ Greek Δυναμένη

E

60 Echo /ˈɛ.ko/ Greek Ηχώ Echoan? /ɛ.ˈko.ɪn/
413 Edburga
673 Edda /ˈɛ.də/
742 Edisona /ˌɛ.dɪ.ˈso.nə/ Edisonian /ˌɛ.dɪ.ˈso.ni.ɪn/
517 Edith /ˈi.dɪθ/
445 Edna /ˈɛd.nə/
340 Eduarda /ɛ.ˈdwaɹ.də/
13 Egeria /ɛ.ˈʤi.ɹi.ə/ Latin Ēgeria Egerian /ɛ.ˈʤi.ɹi.ɪn/
442 Eichsfeldia
694 Ekard
858 El Djezaïr
130 Elektra /ɛ.ˈlɛk.tɹə/ Greek Ηλέκτρα
354 Eleonora /ˌɛ.li.ə.ˈnɔ.ɹə/
567 Eleutheria /ˌɛl.ju.ˈθi.ɹi.ə/
618 Elfriede
956 Elisa /ɛ.ˈli.zə/
412 Elisabetha /ɛ.ˌlɪ.zə.ˈbi.θə/ Elisabethan /ɛ.ˌlɪ.zə.ˈbi.θɪn/
435 Ella /ˈɛ.lə/
616 Elly /ˈɛ.li/
59 Elpis /ˈɛl.pɪs/ Greek Ελπίς Elpidian /ɛl.ˈpɪ.di.ɪn/
182 Elsa /ˈɛl.zə/
277 Elvira /ɛl.ˈvai.ɹə/
576 Emanuela
481 Emita
283 Emma /ˈɛ.mə/
342 Endymion /ɛn.ˈdɪ.mi.ən/ Greek Ενδυμίων
221 Eos /ˈi.os/ Greek Ηώς
802 Epyaxa
62 Erato /ɛ.ˈɹei.to/ Greek Ερᾱτώ
894 Erda /ˈɛɹ.də/
718 Erida
163 Erigone /ə.ˈɹɪ.ɡə.ni/ Greek Ηριγόνη
636 Erika /ˈɛ.ɹɪ.kə/
462 Eriphyla /ˌɛ.ɹɪ.ˈfai.lə/ Greek Εριφύλη
705 Erminia
406 Erna
698 Ernestina /ˌɛɹ.nɛ.ˈsti.nə/
433 Eros /ˈi.ɹos/ Greek Έρως Erotian /i.ˈɹo.ʃɪn/
889 Erynia
622 Esther /ˈɛs.tɝ/
331 Etheridgea
181 Eucharis /ˈju.kə.ɹɪs/ Greek Ευκαρις
217 Eudora /ju.ˈdɔ.ɹə/ Greek Ευδώρη
45 Eugenia /ju.ˈʤi.ni.ə/ Greek Ευγένεια, Ευγενία
743 Eugenisis /ju.ˈʤɛ.nɪ.sɪs/
247 Eukrate /ju.ˈkɹei.ti/? Greek Ευκρᾱτη?
495 Eulalia /ju.ˈlei.li.ə/ Greek Εύλαλος
185 Eunike /ˈju.nɪ.ki/ Greek Ευνίκη
15 Eunomia /ju.ˈno.mi.ə/ Greek Ευνομία
630 Euphemia /ju.ˈfi.mi.ə/ Greek Ευφημία
31 Euphrosyne /ju.ˈfɹɑ.sɪ.ni/ Greek Ευφροσύνη
52 Europa /ju.ˈɹo.pə/ Greek Ευρώπη
527 Euryanthe /ˌju.ɹi.ˈæn.θi/
75 Eurydike /ju.ˈɹɪ.dɪ.ki/ Greek Ευρυδίκη
195 Eurykleia /ˌju.ɹɪ.ˈklai.ə/ Greek Ευρύκλεια
79 Eurynome /ju.ˈɹɪ.nə.mi/ Greek Ευρυνόμη
27 Euterpe /ju.ˈtɝ.pi/ Greek Ευτέρπη Euterpean /ju.ˈtɝ.pi.ɪn/
164 Eva /ˈi.və/
503 Evelyn /ˈɛ.və.lɪn/

F

751 Faïna /ˈfai.nə/
408 Fama /ˈfæ.mə/?
821 Fanny /ˈfæ.ni/
866 Fatme
294 Felicia /fɛ.ˈli.ʃə/
109 Felicitas /fɛ.ˈlɪ.sɪ.təs/?
72 Feronia /fɛ.ˈɹo.ni.ə/?
524 Fidelio /fɪ.ˈde.li.o/
37 Fides /ˈfai.diz/
380 Fiducia /fai.ˈdu.ʃə/
795 Fini
8 Flora /ˈflɔ.ɹə/ Latin Flōra Florian /ˈflɔ.ɹi.ɪn/
321 Florentina /ˌflɔ.ɹɛn.ˈti.nə/
19 Fortuna /fɔɹ.ˈt(j)u.nə/
982 Franklina
862 Franzia /ˈfɹæn.ʦi.ə/
520 Franziska /fɹæn.ˈʦɪs.kə/
309 Fraternitas /fɹə.ˈtɝ.nɪ.təs/?
678 Fredegundis
76 Freia /ˈfɹai.ə/
722 Frieda /ˈfɹi.də/
538 Friederike
77 Frigga /ˈfɹɪ.ɡə/
709 Fringilla /fɹɪn.ˈʤɪ.lə/
854 Frostia
609 Fulvia /ˈfʊl.vi.ə/

G

355 Gabriella /ˌɡæ.bɹi.ˈɛ.lə/
74 Galatea /ˌɡæ.lə.ˈti.ə/ Greek Γαλατεία
427 Galene /ɡə.ˈli.ni/ Greek Γαλήνη
697 Galilea /ˌɡæ.lɪ.ˈle.ə/
148 Gallia /ˈɡæ.li.ə/
180 Garumna /ɡə.ˈɹʌm.nə/
951 Gaspra /ˈɡæs.pɹə/
764 Gedania
680 Genoveva
485 Genua /ˈʤɛ.nu.ə/
376 Geometria /ˌʤi.ə.ˈmɛ.tɹi.ə/
359 Georgia /ˈʤɔɹ.ʤə/
300 Geraldina /ˌʤɛ.ɹɫ̩.ˈdi.nə/
122 Gerda /ˈɡɝ.də/
663 Gerlinde
241 Germania /ʤɝ.ˈmei.ni.ə/
686 Gersuind
710 Gertrud /ˈɡɛɹ.tɹut/ (German, /ˈɡeɐ.tʀut/)
613 Ginevra
352 Gisela
492 Gismonda
857 Glasenappia
288 Glauke /ˈɡlɔ.ki/ Greek Γλαύκη
316 Goberta
305 Gordonia /ɡɔɹ.ˈdo.ni.ə/
681 Gorgo /ˈɡɔɹ.ɡo/ Greek Γοργώ
424 Gratia /ˈɡɹei.ʃə/
984 Gretia
493 Griseldis
496 Gryphia
328 Gudrun /ˈɡʊd.ɹun/
799 Gudula
891 Gunhild
983 Gunila
657 Gunlöd
961 Gunnie
777 Gutemberga /ˈɡu.tn̩.ˌbɝ.ɡə/
806 Gyldénia
444 Gyptis /ˈʤɪp.tɪs/

H

682 Hagar /ˈhæ.ɡɝ/
368 Haidea
518 Halawe /hə.ˈla.wi/
449 Hamburga
452 Hamiltonia /ˌhæ.mɫ̩.ˈto.ni.ə/
723 Hammonia
480 Hansa /ˈhan.sə/
724 Hapag
578 Happelia
40 Harmonia /haɹ.ˈmo.ni.ə/
736 Harvard /ˈhaɹ.vɝd/
362 Havnia
6 Hebe /ˈhi.bi/ Greek ‘Ήβη Hebean
108 Hecuba /ˈhɛ.kju.bə/
207 Hedda /ˈhɛ.də/
476 Hedwig /ˈhɛd.wɪɡ/
325 Heidelberga /ˈhai.dɫ̩.ˌbɝ.ɡə/?
100 Hekate /ˈhɛ.kə.ti/ Greek ‘Εκάτη
624 Hektor /ˈhɛk.tɔɹ/ Greek ‘Έκτωρ
949 Hel /hɛɫ/
699 Hela
101 Helena /ˈhɛ.lɛ.nə/ Greek ‘Ελένη
522 Helga /ˈhɛɫ.ɡə/
895 Helio /ˈhi.li.o/?  ? < Greek ‘Έλειος
967 Helionape
801 Helwerthia
225 Henrietta /ˌhɛn.ɹi.ˈɛ.tə/
826 Henrika
103 Hera /ˈhi.ɹə/ or /ˈhɛ.ɹə/ Greek ‘Ήρα
880 Herba
532 Herculina /ˌhɝ.kju.ˈli.nə/
458 Hercynia /hɝ.ˈsai.ni.ə/?  ? < Greek ‘Έρκυνα
923 Herluga
346 Hermentaria
685 Hermia /ˈhɝ.mi.ə/
121 Hermione /hɝ.ˈmai.ə.ni/ Greek ‘Ερμιόνη
546 Herodias /hə.ˈɹo.di.əs/
206 Hersilia /hɝ.ˈsɪ.li.ə/
135 Hertha /ˈhɝ.θə/
69 Hesperia /hɛs.ˈpi.ɹi.ə/ Greek ‘Εσπερία
46 Hestia /ˈhɛ.sti.ə/ Greek ‘Εστία
944 Hidalgo /hɪ.ˈdæl.ɡo/ (Spanish, /i.ˈð̪al.ɣo/)
996 Hilaritas /hɪ.ˈla.ɹɪ.təs/?
153 Hilda /ˈhɪɫ.də/
684 Hildburg
898 Hildegard /ˈhɪɫ.də.ɡaɹd/
928 Hildrun
426 Hippo /ˈhɪ.po/ Greek ‘Υππώ
692 Hippodamia /ˌhɪ.pə.də.ˈmai.ə/ Greek ‘Υπποδάμεια
706 Hirundo
804 Hispania /hɪ.ˈspæ.ni.ə/
788 Hohensteina
872 Holda
378 Holmia /ˈhɔɫ.mi.ə/
236 Honoria /hə.ˈnɔ.ɹi.ə/
932 Hooveria
805 Hormuthia
260 Huberta /hju.ˈbɝ.tə/?
379 Huenna
434 Hungaria /həŋ.ˈɡɛ.ɹi.ə/
430 Hybris /ˈhai.bɹɪs/ Greek ‘Ύβρις
10 Hygiea /hai.ˈʤi.ə/ Greek ‘Υγίεια
238 Hypatia /hai.ˈpei.ʃə/
587 Hypsipyle /hɪ.ˈpsɪ.pə.li/ Greek ‘Υψιπύλη

I

98 Ianthe /ai.ˈæn.θi/ Greek Ιάνθη
286 Iclea
243 Ida /ˈai.də/ Greek Ίδη
963 Iduberga
176 Iduna
385 Ilmatar /ˈɪɫ.ma.taɹ/
249 Ilse /ˈɪɫ.zə/
919 Ilsebill
979 Ilsewa
926 Imhilde
389 Industria /ɪn.ˈdʌs.tɹi.ə/
391 Ingeborg /ˈɪŋ.ə.bɔɹɡ/
561 Ingwelde
848 Inna
173 Ino /ˈai.no/ Greek Ινώ
704 Interamnia /ˌɪn.tɝ.ˈæm.ni.ə/ Latin Interamna, -ium Interamnian /ˌɪn.tɝ.ˈæm.ni.ɪn/
85 Io /ˈai.o/ Greek Ιώ Ionian /ai.ˈo.ni.ɪn/
509 Iolanda
112 Iphigenia /ˌɪ.fɪ.ʤə.ˈnai.ə/ Greek Ιφιγένεια
794 Irenaea /ˌai.ɹɛ.ˈni.ə/
14 Irene /ai.ˈɹi.ni/
7 Iris /ˈai.ɹɪs/ Greek Ίρις Iridian
177 Irma /ˈɝ.mə/
591 Irmgard
773 Irmintraud
210 Isabella /ˌɪ.zə.ˈbɛ.lə/
364 Isara
939 Isberga
42 Isis /ˈai.sɪs/ Greek Ίσις
190 Ismene /ɪz.ˈmi.ni/ Greek Ισμήνη
211 Isolda /ɪ.ˈzɔɫ.də/
183 Istria /ɪs.ˈtɹi.ə/
477 Italia /ɪ.ˈtæ.li.ə/
918 Itha
497 Iva /ˈai.və/

J

383 Janina
526 Jena /ˈje.nə/
607 Jenny
549 Jessonda
544 Jetta
726 Joëlla /ʤo.ˈɛ.lə/
127 Johanna /ʤo.ˈ(h)æ.nə/
899 Jokaste /ʤə.ˈkæ.sti/ < /jo.ˈkæ.stə/ Greek Ιοκάστη
836 Jole /ˈʤo.li/ < /ˈjo.lə/ Greek Ιόλη
649 Josefa /ʤo.ˈsi.fə/
303 Josephina /ˌʤo.sə.ˈfi.nə/
921 Jovita
652 Jubilatrix /ˌʤu.bɪ.ˈlei.tɹɪks/
948 Jucunda
664 Judith /ˈʤu.dɪθ/
139 Juewa /ʥwei.xwa/
(in Mardarin)
89 Julia /ˈʤu.li.ə/
816 Juliana
3 Juno /ˈʤu.no/   Junonian
269 Justitia /ʤə.ˈstɪ.ʃi.ə/
605 Juvisia

K

22 Kalliope /kə.ˈlai.ə.pə/ Greek Καλλιόπη
204 Kallisto /kə.ˈlɪs.to/ Greek Καλλιστώ
53 Kalypso /kə.ˈlɪp.so/ Greek Καλυπσώ
818 Kapteynia
832 Karin /ˈka.ɹɪn/
781 Kartvelia /kaɹt.ˈvɛ.li.ə/
114 Kassandra /kə.ˈsæn.dɹə/ Greek Κασσάνδρα
646 Kastalia /kæs.ˈtei.li.ə/ Greek Κασταλία
320 Katharina /ˌkæ.tə.ˈɹi.nə/
842 Kerstin
470 Kilia
216 Kleopatra /ˌkli.ə.ˈpæ.tɹə/ Greek Κλεοπάτρα
84 Klio /ˈklai.o/ or /ˈkli.o/ Greek Κλειώ
97 Klotho /ˈklo.θo/ Greek Κλωθώ
583 Klotilde /klɔ.ˈtɪɫ.də/
104 Klymene /ˈklɪ.mə.ni/ Greek Κλυμένη
179 Klytaemnestra /ˌklai.tɛm.ˈnɛ.stɹə/ Greek Κλυταιμνήστρα
73 Klytia /ˈklɪ.ti.ə/ Greek Κλυτία
191 Kolga /ˈkɔɫ.ɡə/
940 Kordula
158 Koronis /kɔ.ˈɹo.nɪs/ Greek Κορωνίς
867 Kovacia
548 Kressida /ˈkɹɛ.sɪ.də/
800 Kressmannia
488 Kreusa /kɹei.ˈu.sə/ Greek Κρέουσα
242 Kriemhild /ˈkɹim.hɪɫt/ (German, /ˈkʀim.hɪlt͈/)
553 Kundry
936 Kunigunde
669 Kypria /ˈkɪ.pɹi.ə/?
570 Kythera /kɪ.ˈθi.ɹə/

L

336 Lacadiera
120 Lachesis /ˈlæ.kə.sɪs/ Greek Λάχεσις
208 Lacrimosa /ˌlæ.kɹɪ.ˈmo.zə/
39 Laetitia /lə.ˈti.ʃə/
822 Lalage /ˈlæ.lə.ʤi/
187 Lamberta
248 Lameia /ˈlei.mi.ə/ Greek Λάμια
393 Lampetia /læm.ˈpi.ʃə/ Greek Λαμπετίη
683 Lanzia
507 Laodica /lei.ˈo.dɪ.kə/ Greek Λαοδίκη
639 Latona /lə.ˈto.nə/
467 Laura /ˈlɑ.ɹə/
162 Laurentia /lɔ.ˈɹɛn.ʃə/
38 Leda /ˈli.də/ Greek Λήδα
691 Lehigh /ˈli.hai/
789 Lena /ˈli.nə/
969 Leocadia
319 Leona /li.ˈo.nə/
728 Leonisis
696 Leonora /ˌli.ə.ˈnɔ.ɹə/
844 Leontina
893 Leopoldina
68 Leto /ˈli.to/ Greek Λητώ
35 Leukothea /lu.ˈkɑ.θi.ə/ Greek Λευκοθέα
954 Li /li/
771 Libera /ˈlɪ.bə.ɹə/
125 Liberatrix /ˌlɪ.bə.ˈɹei.tɹɪks/?
264 Libussa
356 Liguria /lai.ˈɡʊ.ɹi.ə/
213 Lilaea /lai.ˈli.ə/
756 Lilliana
468 Lina /ˈli.nə/
828 Lindemannia
974 Lioba
846 Lipperta
414 Liriope /lɪ.ˈɹai.ə.pi/
463 Lola /ˈlɔ.lə/
117 Lomia
165 Loreley /ˈlɔ.ɹə.lai/
429 Lotis /ˈlo.tɪs/ Greek Λωτίς
868 Lova
222 Lucia /ˈlu.ʃə/
146 Lucina /lu.ˈsai.nə/
281 Lucretia /lu.ˈkɹi.ʃə/
675 Ludmilla /lud.ˈmɪ.lə/
292 Ludovica /ˌlu.də.ˈvi.kə/
599 Luisa /lu.ˈi.zə/
141 Lumen /ˈlu.mn̩/
775 Lumière /ˈlu.mi.ɛɹ/
809 Lundia /ˈlʌn.di.ə/
713 Luscinia /lu.ˈsɪ.ni.ə/?
21 Lutetia /lu.ˈti.ʃə/
110 Lydia /ˈlɪ.di.ə/
917 Lyka /ˈlai.kə/?
897 Lysistrata /ˌlɪ.sɪ.ˈstɹa.tə/ or /lai.ˈsɪs.tɹə.tə/

M

510 Mabella
318 Magdalena /ˌmæɡ.də.ˈlei.nə/
66 Maja /ˈmai.ə/? Greek Μαία
754 Malabar /ˈmæ.lə.baɹ/
749 Malzovia
758 Mancunia /mæn.ˈkju.ni.ə/
739 Mandeville /ˈmæn.də.vɪɫ/
870 Manto /ˈmæn.to/ Greek Μαντώ
565 Marbachia
310 Margarita /ˌmaɹ.ɡə.ˈɹi.tə/
735 Marghanna /maɹɡ.ˈhæ.nə/
170 Maria /mə.ˈɹi.ə/
602 Marianna /ˌma.ɹi.ˈa.nə/
506 Marion /ˈma.ɹi.ən/
912 Maritima /ˌma.ɹɪ.ˈtai.mə/
746 Marlu
711 Marmulla
205 Martha /ˈmaɹ.θə/
981 Martina /maɹ.ˈti.nə/
20 Massalia /mə.ˈsæ.li.ə/
760 Massinga
454 Mathesis /ˈmæ.θɪ.sɪs/ or /mə.ˈθi.sɪs/
253 Mathilde /mə.ˈtɪɫ.də/
883 Matterania
765 Mattiaca
745 Mauritia /mɔ.ˈɹi.ʃə/
348 May /mei/
991 McDonalda
873 Mechthild
212 Medea /mɛ.ˈdi.ə/ Greek Μήδεια
149 Medusa /mɛ.ˈdu.sə/ Greek Μέδουσα
464 Megaira /mɛ.ˈʤi.ɹə/ Greek Μέγαιρα
688 Melanie /ˈmɛ.lə.ni/
56 Melete /ˈmɛ.lə.ti/ Greek Μελέτη
137 Meliboea /ˌmɛ.lɪ.ˈbi.ə/ Greek Μελίβοια
676 Melitta /mɛ.ˈlɪ.tə/
869 Mellena
18 Melpomene /mɛl.ˈpɑ.mə.ni/ Greek Μελπομένη
373 Melusina
188 Menippe /mɛ.ˈnɪ.pi/ Greek Μενίππη
536 Merapi /mɝ.ˈa.pi/
808 Merxia /ˈmɝ.ksi.ə/
545 Messalina /ˌmɛ.sə.ˈlai.nə/
792 Metcalfia
9 Metis /ˈmi.tɪs/ Greek Μήτις
878 Mildred /ˈmɪɫ.dɹɛd/
93 Minerva /mɪ.ˈnɝ.və/
594 Mireille /mi.ˈɹei/
102 Miriam /ˈmi.ɹi.əm/
569 Misa
57 Mnemosyne /nə.ˈmɑ.sɪ.ni/ Greek Μνημοσύνη
733 Mocia
370 Modestia /mo.ˈdɛs.ti.ə/
766 Moguntia
638 Moira /ˈmi.ɹə/ Greek Μοίρα
428 Monachia
833 Monica /ˈmɑ.nɪ.kə/
535 Montague /ˈmɑn.tə.ɡju/
797 Montana /mɑn.ˈtæ.nə/
782 Montefiore /ˌmɑn.tə.ˈfjɔ.ɹi/
947 Monterosa
787 Moskva /məsk.ˈva/
993 Moultona
941 Murray /ˈmɝ.i/
600 Musa
966 Muschi
381 Myrrha /ˈmɪ.ɹə/ Greek Μύρρα

N

845 Naëma /ˈnai.mə/
559 Nanon
853 Nansenia
534 Nassovia
448 Natalie /ˈnæ.tə.li/
811 Nauheima
192 Nausikaa /nɔ.ˈsɪ.ke.ə/ Greek Ναυσικάα
903 Nealley
51 Nemausa /nɛ.ˈmɔ.zə/
128 Nemesis /ˈnɛ.mɛ.sɪs/ Greek Νέμεσις
289 Nenetta
431 Nephele /ˈnɛ.fə.li/ Greek Νεφέλη
287 Nephthys /ˈnɛf.θɪs/
601 Nerthus /ˈnɝ.θəs/
659 Nestor /ˈnɛ.stɔɹ/ Greek Νέστωρ
855 Newcombia
662 Newtonia /nu.ˈto.ni.ə/
843 Nicolaia /ˌni.ko.ˈlai.ə/
307 Nike /ˈnai.ki/ Greek Νίκη
779 Nina /ˈni.nə/
357 Ninina
71 Niobe /ˈnai.ə.bi/ Greek Νιόβη'
727 Nipponia
703 Noëmi /ˈno.ə.mi/
473 Nolli
783 Nora /ˈnɔ.ɹə/
555 Norma /ˈnɔɹ.mə/
626 Notburga
150 Nuwa
875 Nymphe /ˈnɪm.fi/ Greek Νύμφη
44 Nysa /ˈnai.sə/

O

224 Oceana /ˌo.ʃi.ˈa.nə/
475 Ocllo /ˈɑk.jo/
598 Octavia /ɑk.ˈtei.vi.ə/
215 Oenone /i.ˈno.ni/ Greek Οινώνη
439 Ohio /o.ˈhai.o/
304 Olga /ˈɔɫ.ɡə/
835 Olivia /o.ˈlɪ.vi.ə/
582 Olympia /o.ˈlɪm.pi.ə/ Greek Όλυμπος
171 Ophelia /o.ˈfi.li.ə/
255 Oppavia
701 Oriola
350 Ornamenta
551 Ortrud
750 Oskar /ˈɑs.kɝ/
343 Ostara
913 Otila
670 Ottegebe
994 Otthild
401 Ottilia

P

363 Padua /ˈpæ.dju.ə/ Paduan
953 Painleva
415 Palatia /pə.ˈlei.ʃə/ Palatian /pə.ˈlei.ʃɪn/
49 Pales /ˈpei.liz/
914 Palisana
2 Pallas /ˈpæ.ləs/ Greek Πάλλας Palladian /pə.ˈlei.di.ɪn/
372 Palma /ˈpal.mə/
539 Pamina
55 Pandora /pæn.ˈdɔ.ɹə/ Greek Πανδώρα
70 Panopaea /ˌpæ.nə.ˈpi.ə/?
471 Papagena
347 Pariana
11 Parthenope /paɹ.ˈθɛ.nə.pi/ Greek Παρθενόπη Parthenopian, Parthenopean /ˌpaɹ.θɛ.ˈno.pi.ɪn/, /ˌpaɹ.θɛ.nə.ˈpi.ɪn/
888 Parysatis
451 Patientia /pei.ˈʃɛn.ʦi.ə/?
436 Patricia /pə.ˈtɹɪ.ʃə/ Patrician /pə.ˈtɹɪ.ʃɪn/
617 Patroclus /pə.ˈtɹo.kləs/ Greek Πάτροκλος Patroclean /ˌpæ.tɹə.ˈkli.ɪn/
278 Paulina /pɔ.ˈli.nə/ Paulinian /pɔ.ˈlɪ.ni.ɪn/
537 Pauly /ˈpɔ.li/ Paulian? /ˈpɔ.li.ɪn/
679 Pax /pæks/
118 Peitho /ˈpai.θo/ Greek Πειθώ
201 Penelope /pɛ.ˈnɛ.lə.pi/ Greek Πηνελόπη Penelopean /ˌpɛ.nɛ.lə.ˈpi.ɪn/
271 Penthesilea /ˌpɛn.θɛ.sɪ.ˈli.ə/ Greek Πενθεσίλεια
554 Peraga
399 Persephone /pɝ.ˈsɛ.fə.ni/ Greek Περσεφόνη
975 Perseverantia
482 Petrina
830 Petropolitana
968 Petunia /pɛ.ˈt(j)u.ni.ə/
174 Phaedra /ˈfi.dɹə/ Greek Φαίδρα
322 Phaeo /ˈfi.o/
296 Phaëtusa /ˌfei.ə.ˈθu.sə/
274 Philagoria /ˌfɪ.lə.ˈɡɔ.ɹi.ə/?
280 Philia /ˈfɪ.li.ə/
977 Philippa /fɪ.ˈlɪ.pə/
631 Philippina /ˌfɪ.lɪ.ˈpi.nə/
196 Philomela /ˌfɪ.lə.ˈmi.lə/ Greek Φιλομήλα
227 Philosophia /ˌfɪ.lə.ˈsɑ.fi.ə/
25 Phocaea /fo.ˈsi.ə/
443 Photographica /ˌfo.tə.ˈɡɹæ.fɪ.kə/
189 Phthia /ˈθai.ə/ Greek Φθία
556 Phyllis /ˈfɪ.lɪs/
614 Pia /ˈpi.ə/
1000 Piazzia
803 Picka
784 Pickeringia
312 Pierretta /ˌpi.ə.ˈɹɛ.tə/?
648 Pippa /ˈpɪ.pə/
484 Pittsburghia /pɪʦ.ˈbɝ.ɡi.ə/ Pittsburghian /pɪʦ.ˈbɝ.ɡi.ɪn/
946 Poësia /po.ˈɛ.zi.ə/?
142 Polana
33 Polyhymnia /ˌpɑ.li.ˈhɪm.ni.ə/
595 Polyxena /pɔ.ˈlɪ.ksɛ.nə/ Greek Πολυξένη
308 Polyxo /pɔ.ˈlɪ.kso/ Greek Πολυξώ
32 Pomona /pɔ.ˈmo.nə/
203 Pompeja /pɑm.ˈpei.ə/? Pompejan
757 Portlandia
547 Praxedis /ˈpɹæ.ksɛ.dɪs/?
790 Pretoria /pɹɪ.ˈtɔ.ɹi.ə/ Pretorian
529 Preziosa
884 Priamus /ˈpɹai.æ.məs/? Greek Πρίαμος
970 Primula /ˈpɹɪm.ju.lə/
508 Princetonia /pɹɪns.ˈto.ni.ə/
997 Priska /ˈpɹɪs.kə/
902 Probitas /ˈpɹo.bɪ.təs/?
194 Prokne /ˈpɹɑk.ni/ Greek Πρόκνη
26 Proserpina /pɹo.ˈsɝ.pɪ.nə/
147 Protogeneia /ˌpɹo.to.ʤɛ.ˈnai.ə/ Greek Πρωτογένεια
474 Prudentia /pɹu.ˈdɛn.ʃi.ə/
261 Prymno /ˈpɹɪm.no/ Greek Πρυμνώ
16 Psyche /ˈsai.ki/ Greek Ψυχή Psychean /sai.ˈki.ɪn/
762 Pulcova
632 Pyrrha /ˈpɪ.ɹə/ Greek Πύρρα
432 Pythia /ˈpɪ.θi.ə/ Greek Πυθία Pythian /ˈpɪ.θi.ɪn/

Q

755 Quintilla /kwɪn.ˈtɪ.lə/

R

674 Rachele /ɹa.ˈkɛ.lei/
708 Raphaela /ˌɹæ.fei.ˈɛ.lə/ Raphaelian /ˌɹæ.fei.ˈɛ.li.ɪn/
927 Ratisbona
572 Rebekka /ɹə.ˈbɛ.kə/
573 Recha /ˈɹɛ.kə/
285 Regina /ɹɛ.ˈʤai.nə/
574 Reginhild
575 Renate
906 Repsolda
528 Rezia /ˈɹɛ.ʦi.ə/
577 Rhea /ˈɹi.ə/ Greek Ρεία Rhean /ˈɹi.ɪn/
907 Rhoda /ˈɹo.də/ Greek Ρόδη Rhodian /ˈɹo.di.ɪn/
437 Rhodia /ɹo.ˈdai.ə/ Greek Ρόδεια
166 Rhodope /ˈɹɑ.də.pi/ Greek Ροδόπη
879 Ricarda /ɹi.ˈkaɹ.də/ Ricardian /ɹɪ.ˈkaɹ.di.ɪn/
335 Roberta /ɹə.ˈbɝ.tə/ Robertian /ɹə.ˈbɝ.ti.ɪn/
904 Rockefellia /ˌɹɑ.kə.ˈfɛ.li.ə/ Rockefellian /ˌɹɑ.kə.ˈfɛ.li.ɪn/
920 Rogeria Rogerian
472 Roma /ˈɹo.mə/ Latin Rōma Roman /ˈɹo.mɪn/
942 Romilda
223 Rosa /ˈɹo.zə/
314 Rosalia /ɹo.ˈzei.li.ə/?
900 Rosalinde /ˈɹɑ.zə.lɪnd/
540 Rosamunde /ˈɹɑ.zə.mənd/?
985 Rosina /ɹo.ˈzi.nə/
615 Roswitha /ɹoz.ˈvi.tə/
874 Rotraut
317 Roxane /ɹɑ.ˈksæn/
353 Ruperto-Carola
232 Russia /ˈɹʌ.ʃə/
798 Ruth /ɹuθ/

S

665 Sabine /ˈsei.bain/ Latin Sabīnus Sabinian /sə.ˈbɪ.ni.ɪn/
562 Salome /sə.ˈlo.mi/
275 Sapientia /ˌsei.pi.ˈɛn.ʃə/
80 Sappho /ˈsæ.fo/ Greek Σαπφώ
533 Sara /ˈsɛ.ɹə/
796 Sarita /sə.ˈɹi.tə/?
461 Saskia /ˈsæs.ki.ə/
460 Scania /ˈskei.ni.ə/ Scanian /ˈskei.ni.ɪn/
643 Scheherezade /ʃɛ.ˈhɛ.rə.zad/
596 Scheila /ˈʃi.lə/
922 Schlutia
837 Schwarzschilda
989 Schwassmannia
876 Scott /skɑt/ Scottian? /ˈsko.ʃɪn/
155 Scylla /ˈsɪ.lə/ Greek Σκύλλη
892 Seeligeria
580 Selene /sɛ.ˈli.ni/ Greek Σελήνη Selenian /sɛ.ˈli.ni.ɪn/
500 Selinur
86 Semele /ˈsɛ.mɛ.li/ Greek Σεμέλη
584 Semiramis /sɛ.ˈmi.ɹə.mɪs/ Greek Σεμίραμις
550 Senta /ˈsɛn.tə/
483 Seppina
838 Seraphina /ˌsɛ.ɹə.ˈfi.nə/
168 Sibylla /sɪ.ˈbɪ.lə/ Greek Σιβύλλη Sibyllian /sɪ.ˈbɪ.li.ɪn/
579 Sidonia /sai.ˈdo.ni.ə/ Sidonian /sai.ˈdo.ni.ɪn/
386 Siegena /si.ˈɡɛ.nə/ Siegenian /si.ˈɡɛ.ni.ɪn/
552 Sigelinde
459 Signe /ˈsɪɡ.ni/
502 Sigune
257 Silesia /sɪ.ˈli.ʒə/ or /sai.ˈli.ʃi.ə/ Silesian /sɪ.ˈli.ʒɪn/ or /sai.ˈli.ʃɪn/
748 Simeïsa
332 Siri /ˈsi.ɹi/
116 Sirona /sɪ.ˈɹo.nə/?
823 Sisigambis
244 Sita /ˈsi.tə/
140 Siwa /ˈsi.və/
251 Sophia /so.ˈfi.ə/ Sophian /so.ˈfi.ɪn/
134 Sophrosyne /so.ˈfɹɑ.zə.ni/ Greek Σωφροσύνη
731 Sorga
896 Sphinx /sfiŋks/ Greek Σφίγξ Sphinxian /ˈsfiŋ.ksi.ɪn/
831 Stateira
707 Steïna
220 Stephania /stɛ.ˈfei.ni.ə/ Stephanian /stɛ.ˈfei.ni.ɪn/
566 Stereoskopia /ˌstɛ.ɹi.o.ˈsko.pi.ə/
995 Sternberga
768 Struveana
964 Subamara /su.bə.ˈma.ɹə/
417 Suevia /ˈswi.vi.ə/ Latin Suēvus Suevian /ˈswi.vi.ɪn/
752 Sulamitis
563 Suleika /su.ˈlai.kə/
542 Susanna /su.ˈzæ.nə/
933 Susi /ˈsu.zi/
329 Svea
992 Swasey /ˈswei.zi/
882 Swetlana /svɛt.ˈla.nə/
519 Sylvania /sɪl.ˈvei.ni.ə/ Sylvanian /sɪl.ˈvei.ni.ɪn/
87 Sylvia /ˈsɪl.vi.ə/ Sylvian /ˈsɪl.vi.ɪn/

T

721 Tabora
326 Tamara /ˈtæ.mə.ɹə/
772 Tanete
825 Tanina
769 Tatjana /ta.ˈtja.nə/
581 Tauntonia /tɔn.ˈto.ni.ə/
512 Taurinensis /ˌtɔ.ɹɪ.ˈnɛn.sɪs/
814 Tauris /ˈtɔ.ɹɪs/
453 Tea
604 Tekmessa /tɛk.ˈmɛ.sə/ Greek Τέκμησσα
345 Tercidina
478 Tergeste /tɝ.ˈʤɛs.ti/ Tergestian /tɝ.ˈʤɛs.ti.ɪn/
81 Terpsichore /tɝ.ˈpsɪ.kɔ.ɹi/ Greek Τερψιχόρα Terpsichorean /tɝ.ˌpsɪ.kɔ.ˈɹi.ɪn/ or /ˌtɝ.psɪ.ˈkɔ.ɹi.ɪn/
23 Thalia /θə.ˈlai.ə/ Greek Θάλεια Thalian /θə.ˈlai.ə/ or /ˈθei.li.ɪn/
586 Thekla /ˈθɛk.lə/
24 Themis /ˈθi.mɪs/ Greek Θέμις Themistian /θɪ.ˈmɪs.ti.ɪn/
778 Theobalda
440 Theodora /ˌθi.ə.ˈdɔ.ɹə/
295 Theresia
17 Thetis /ˈθi.tɪs/ or /ˈθɛ.tɪs/ Greek Θέτις Thetian /ˈθi.ʃɪn/
405 Thia /ˈθai.ə/ Greek Θεία Thian /ˈθai.ɪn/
88 Thisbe /ˈθɪz.bi/ Greek Θίσβη
299 Thora /ˈθɔ.ɹə/
279 Thule /ˈθu.li/ Greek Θούλη, Θύλη Thulean /ˈθu.li.ɪn/
934 Thüringia /θʊ.ˈɹɪn.ʤi.ə/ Thüringian /θʊ.ˈɹɪn.ʤi.ɪn/
219 Thusnelda
115 Thyra /ˈθai.ɹə/?
753 Tiflis /ˈtɪf.lɪs/
603 Timandra /tɪ.ˈmæn.dɹə/ Greek Τιμάνδρα
687 Tinette
267 Tirza /ˈtɝ.zə/
466 Tisiphone /tɪ.ˈsɪ.fə.ni/ Greek Τεισιφόνη
593 Titania /tai.ˈtei.ni.ə/
732 Tjilaki /ʧi.ˈla.ki/
498 Tokio /ˈto.ki.o/
138 Tolosa /tɔ.ˈlo.zə/ Latin Tolōsa Tolosan /tɔ.ˈlo.zn̩/
590 Tomyris /to.ˈmai.ɹɪs/
924 Toni /ˈto.ni/
715 Transvaalia /tɹanz.ˈvaː.li.ə/ Transvaalian /tɹanz.ˈvaː.li.ɪn/
619 Triberga
530 Turandot /ˈtʊ.ɹən.dɑt/
258 Tyche /ˈtai.ki/ Greek Τύχη Tychean? /tai.ˈki.ɪn/

U

909 Ulla
885 Ulrike
714 Ulula /ˈʌl.ju.lə/
160 Una /ˈju.nə/
92 Undina /ən.ˈdi.nə/
306 Unitas /ju.ˈnai.təs/
905 Universitas /ˌju.nɪ.ˈvɝ.sɪ.təs/?
30 Urania /ju.ˈɹei.ni.ə/ Greek Ουρανίη Uranian /ju.ˈɹei.ni.ɪn/
167 Urda /ˈʊɹ.də/?
501 Urhixidur
860 Ursina /ɝ.ˈsai.nə/ Ursinian /ɝ.ˈsɪ.ni.ɪn/
375 Ursula /ˈɝ.s(j)u.lə/
634 Ute /jut/

V

131 Vala vaa'-lə
839 Valborg
262 Valda
447 Valentine /ˈvæ.lɪn.tain/ Valentinian /ˌvæ.lɪn.ˈtɪ.ni.ɪn/
611 Valeria /və.ˈli.ɹi.ə/ Valerian /və.ˈli.ɹi.ɪn/
610 Valeska
240 Vanadis /ˈvæ.nə.dɪs/
416 Vaticana /ˌvæ.tɪ.ˈkæ.nə/
126 Velleda
487 Venetia /vɛ.ˈni.ʃə/ Venetian /vɛ.ˈni.ʃɪn/
499 Venusia /vɛ.ˈɲu.ʃə/
245 Vera /ˈvi.ɹə/
490 Veritas /ˈvɛ.ɹɪ.təs/?
612 Veronika /və.ˈɹɑ.nɪ.kə/
4 Vesta /ˈvɛs.tə/ Latin Vesta Vestian /ˈvɛs.ti.ɪn/
144 Vibilia
12 Victoria /vɪk.ˈtɔ.ɹi.ə/ Victorian /vɪk.ˈtɔ.ɹi.ɪn/
397 Vienna /vi.ˈɛ.nə/
366 Vincentina /ˌvɪn.sɛn.ˈti.nə/ Vincentinian /ˌvɪn.sɛn.ˈtɪ.ni.ɪn/
231 Vindobona
759 Vinifera /vai.ˈnɪ.fə.ɹə/
557 Violetta
50 Virginia /vɝ.ˈʤɪ.ni.ə/ Virginian /vɝ.ˈʤɪ.ni.ɪn/
494 Virtus /ˈvɝ.təs/?
635 Vundtia /ˈvun.ti.ə/

W

877 Walküre /ˈvæl.ki.ri/ (German, /ˈval.ky.ʀɜ/) Walkürean /væl.ˈki.ɹi.ɪn/
987 Wallia
256 Walpurga /wal.ˈpɝ.ɡə/
890 Waltraut /ˈval.tɹæɔt/
886 Washingtonia /ˌwa.ʃiŋ.ˈto.ni.ə/ Washingtonian /ˌwa.ʃiŋ.ˈto.ni.ɪn/
729 Watsonia /wat.ˈso.ni.ə/ Watsonian /wat.ˈso.ni.ɪn/
621 Werdandi /vɛɹ.ˈdæn.di/
226 Weringia
930 Westphalia /wɛst.ˈfei.li.ə/ Westphalian /wɛst.ˈfei.li.ɪn/
931 Whittemora
392 Wilhelmina /ˌwɪ.lə.ˈmi.nə/ Wilhelminian /ˌwɪ.lə.ˈmɪ.ni.ɪn/
747 Winchester /ˈwɪn.ʧɛs.tɝ/ Winchestrian /wɪn.ˈʧɛs.tɹi.ɪn/
717 Wisibada
852 Wladilena /ˌvlæ.dɪ.ˈlɛ.nə/
827 Wolfiana
690 Wratislavia /ˌvɹa.tɪ.ˈsla.vi.ə/

X

411 Xanthe /ˈzæn.θi/ Greek Ξάνθη Xanthian /ˈzæn.θi.ɪn/
156 Xanthippe /zæn.ˈtɪ.pi/ Greek Ξανθίππη
625 Xenia /ˈzi.ni.ə/

Y

990 Yerkes /jɝks/
351 Yrsa

Z

999 Zachia
421 Zähringia
851 Zeissia /ˈzai.si.ə/ Zeissian /ˈzai.si.ɪn/
169 Zelia
633 Zelima
654 Zelinda
840 Zenobia /zɛ.ˈno.bi.ə/
693 Zerbinetta
531 Zerlina
438 Zeuxo /ˈzu.kso/ Greek Ζευξώ Zeuxian? /ˈzu.ksi.ɪn/
689 Zita /ˈzi.tə/
865 Zubaida /zu.ˈbai.də/?
785 Zwetana
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.